Модифициращите клавиши CTRL, ALT и SHIFT променят поведението на всички инструменти във Photoshop