Каква е разликата между различните размерни единици, на които можем да се натъкнем във Photoshop и Уеб

PX – Pixels (Пиксели)

Пиксели на екрана. 10px са 10пиксела от монитора ти, когато си на 100% zoom.

PT – Points (Точки)

1pt е 1/72инч. Те са нещо като пиксели на хартия. 72pt са 1инч когато изпечаташ нещо. Това никога не се променя. Тоест, какъвто и DPI да имаш на файла 100 или 300 (dots per inch), когато сложиш един текст да е 72pt – шрифта ще е с височина 1 инч, когато го изпечаташ.

Принт и Уеб

Когато правиш нещо за уеб, няма смисъл да ползваш pt, тъй като px ще ти дадат по-добра представа какво правиш. Ако ползваш % или em, то много лесно ще можеш да вдигнеш / контролираш големината на всичко в страницата си. А пък когато правиш нещо за печат, то е най-добре да използваш pt.

% – Percent (Процент)

Процент увеличение на шрифта спрямо наследената му големина в момента. Тоест ако нормално текста е 14px и ти сложиш правило font-size:200% – текстът ще стане 28px.

EM – от буквата M

Нормално em е 16px в броузера. Но можеш да го смениш, като зададеш например 1em = 20px за целия документ. Така, след това, можеш да слагаш където поискаш размери от типа 0.5em (което ще е 0.5 * 20px = 10px) или 2em ( 40px). EM се ползва от доста грид системи, за задаване на размери на клетките.